BESTSELLERY NOWE WYDANIA ODMIANY Z WYSOKIM CBD NASIONA FEMINIZOWANE NASIONA AUTOMATY NASIONA REGULARNE TOWAR
DOM O BARNEY'S BARNEYS FARM W TRASIE OBSłUGA KLIENTA RECENZJE KOLEKCJE NASIONA MARIHUANY NASIONA FEMINIZOWANE NASIONA REGULARNE NASIONA AUTOMATY BARNEY'S TOWAR

ZRZECZENIE

Ograniczenia dotyczące praw własności

Wszystkie materiały na Stronach, w tym, bez ograniczeń, cały tekst informacyjny, wygląd i wygląd, wygląd, fotografie, grafika, dźwięk, wideo, wiadomości, projektowanie i funkcje komunikatorów interaktywnych i komunikatorów , obrazy lub inne materiały (zbiorczo „Materiały”), zarówno publikowane publicznie, jak i przesyłane prywatnie, jak również wszystkie prace pochodne, są własnością Barneya lub innych stron, które licencjonowały swoje materiały na rzecz Barneya i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz inne prawa własności intelektualnej. Barney's zrzeka się wszelkich praw własności do praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, haseł, nazw domen i nazw handlowych innych niż jej własne. Znaki towarowe, logo, obrazy, dźwięk i znaki usługowe wyświetlane na Stronach są własnością Barneya lub innych stron trzecich; Użytkownik zgadza się nie wyświetlać ani nie używać takiego mienia bez uprzedniej pisemnej zgody Barneya.

Materiały na Stronach nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych, bez uprzedniej zgody Barneya. Wszelkie modyfikacje Materiałów, korzystanie z Materiałów na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w środowisku komputerowym w sieci lub wykorzystanie Materiałów do innych celów niż osobiste, niekomercyjne użytkowanie, bez uprzedniej zgody Barney's Souvenirs BV, stanowi naruszenie prawa autorskiego, znaki towarowe i inne prawa własności do Materiałów i są wyraźnie zabronione.

Łącza z innymi stronami internetowymi

Witryny mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich jako zakwaterowanie dla Ciebie. Dostęp do Witryn można również uzyskać poprzez linki zawarte na stronach internetowych osób trzecich. Witryny z linkami stron trzecich nie są kontrolowane przez Barneya. Barney's nie popiera, nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub praktyki ochrony prywatności w witrynach stron trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, informacje podawane na stronach osób trzecich, które mogą łączyć użytkownika z Witrynami. Jeśli masz dostęp do Witryn za pośrednictwem linku strony trzeciej, nadal obowiązują warunki niniejszych Warunków użytkowania. W żadnym wypadku Barney nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub inne materiały dostępne na stronach internetowych osób trzecich.

Zrzeczenie się gwarancji

Wyraźniem zgadzam się, że korzystanie z witryn i usług odbywa się na wyłączne ryzyko. Witryny, usługi i wszelkie treści w nich zawarte lub do pobrania z nich są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Barney wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, jakiejkolwiek gwarancji przydatności handlowej, spokojnego korzystania, przydatności do określonego celu lub nienaruszania. Żadna rada ani informacja, czy to ustna, czy pisemna, uzyskana przez ciebie od Barney's lub za pośrednictwem stron lub usług, nie tworzy żadnej gwarancji, która nie jest wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie.

Barney's nie gwarantuje, że usługi lub jakiekolwiek treści udostępnione za pośrednictwem stron lub jakiekolwiek treści w nich zawarte lub pobrane z nich spełnią wymagania użytkownika, będą dokładne, kompletne lub aktualne, lub że witryny lub usługi będą nieprzerwane, terminowe i bezpieczne lub bezbłędne. W przypadku, gdy treść strony internetowej jest niedokładna, niekompletna lub nieaktualna, Barney celowo nie wprowadza istotnych nieprawdziwych informacji, ani nie podaje błędnych informacji.

Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie materiały i / lub dane pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem witryn lub usług lub treści w nich zawarte lub pobrane z nich są według własnego uznania i na ryzyko jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia komputera, systemu lub utratę danych, które wynikają z pobierania takich materiałów i / lub danych.

Barney nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez informacje lub pomysły zawarte, sugerowane lub przywoływane w witrynach, za pośrednictwem usług lub jakiegokolwiek ich wykorzystania przez użytkownika.

Barney i jego licencjodawcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie gwarantują, że strony, usługi lub jakiekolwiek treści w nich zawarte lub pobrane z nich są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Jeśli korzystasz z usług spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów eksportowych i importowych innych krajów.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Barney i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności korzystania z witryn, usług lub jakichkolwiek treści w nich zawartych lub do pobrania z nich lub jakichkolwiek informacji uzyskiwane na stronach, za pośrednictwem usług lub na koszt zakupu usług zastępczych lub wynikające z nieuprawnionego dostępu do lub zmiany Twoich transmisji lub danych, w tym między innymi szkód z tytułu utraty zysków, wykorzystania danych lub innych wartości niematerialnych, nawet jeśli były przewidywalne lub jeśli Barney został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Zgadzasz się, że całkowita odpowiedzialność Barneys souvenirs BV z tytułu szkód, niezależnie od formy działania, nie przekroczy rzeczywistej całkowitej kwoty otrzymanej przez Barneya od Ciebie w celu uzyskania dostępu do stron i / lub korzystania z usług. Jeśli korzystanie z witryn, usług i / lub towarów powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, przejmujesz wszystkie ich koszty.

© COPYRIGHT 2019 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Treść dostępna tylko dla osów dorosłych w wieku 18 lat lub starszych, wejście na stronę barneysfarm.com jest zarezerwowane tylko dla osób pełnoletnich. W Holandii wiek pełnoletności wynosi 18 lat, sprawdź swoje lokalne przepisy i szanuj je. Wysyłamy nasze nasiona marihuany z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane w sprzeczności z prawem krajowym. Klienci muszą mieć świadomość, że nasiona konopi są nielegalne w niektórych krajach. Barneys Farm zapewnia te nasiona pod warunkiem, że nie zostaną zabrane do krajów, w których są nielegalne. Ci, którzy to robią, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne działania, a Barney's Farm nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Nasz sklep internetowy jest zgodny z prawem holenderskim. Nasiona są sprzedawane wyłącznie na pamiątki, przechowywanie i konserwację genetyczną. Ogólna informacja prawna: Kiełkowanie jest nielegalne w większości krajów, sprawdź prawo swojego kraju dotyczące nasion, akcesoriów i innych produktów związanych z kulturą konopi.

Wejdź, mam 18 lat lub więcejNie akceptuję